Kategorier
Skiver

Jan Akkerman | Close Beauty

Åtte år etter at Jan Akkerman påbegynte arbeidet med “Close Beauty” er albumet ferdig. “Close Beauty” byr på tolv stykker i kjent Akkerman-stil, noe som i bred forstand betyr melodiøs, lyrisk instrumentalmusikk i skjæringspunktet mellom progrock, jazzrock og “world music”.

Provogue

Åtte år etter at Jan Akkerman påbegynte arbeidet med “Close Beauty” er albumet ferdig. “Close Beauty” byr på tolv stykker i kjent Akkerman-stil, noe som i bred forstand betyr melodiøs, lyrisk instrumentalmusikk i skjæringspunktet mellom progrock, jazzrock og “world music”. Hans stykker er for det meste velskrevne, og vitner om en musiker som tar komponeringen like alvorlig som gitarspillet, men først og fremst er det nettopp gitartonene som drar dette hjem. Akkerman, som straks fyller syttitre, har ikke falt som offer for stive fingerledd eller gubbete musikksmak; faktisk spiller han i dag like presist, levende og virtuost som han gjorde i 70- og 80-årene. Om albumet lider av noe, er det dets noe kitsj-aktige drag – flere steder er det nemlig avleveringen alene som forsvarer tonene. Til glede for gamle fans rommer “Close Beauty” et avsnitt kalt “Retrospection”. Her gjenbesøkes Focus-materiale, deriblant “Euridice”. Bra, og betydelig bedre enn ventet.

4/6 | Bjørn David Dolmen

Utgivelsesdato 25.oktober 2019