KONTAKT

Norway Rock Magazine
PO Box 1070
NO-7446 Trondheim
Norway

Ansvarlig Redaktør / Chief photographer | Anne-Marie Forker | E-mail
Redaksjonelt Ansvarlig | Geir Amundsen | E-mail

Utgiver & annonseansvarlig / Publisher & advertising | Rockpartner Publishing AS | Morten Dahl | E-mail