KONTAKT

Norway Rock Magazine
PO Box 1070
NO-7446 Trondheim
Norway

Ansvarlig redaktør, plateanmeldelser / editor, album reviews | Geir Venom Larzen | E-mail
Fotoansvarlig / Chief photographer | Anne-Marie Forker | E-mail
Intervjuer, web og konsertanmeldelser / Interviews, webmaster & live reviews editor| Geir Amundsen | E-mail

Utgiver & annonseansvarlig / Publisher & advertising | Rockpartner Publishing AS | Morten Dahl | E-mail