Kategorier
Skiver

Electric Boys | Ups!de Down

Tredje skive etter gjenforeningen av 2011 bekrefter et habilt band som eksisterer av skinnbarlige beveggrunner. Gitt svenskenes sans for 60-tallsmelodikk og 70-åras tungrock er det imidlertid besynderlig og uheldig at såpass datert 80-tallstenkning får defekere uttrykket.

Mighty Music

Tredje skive etter gjenforeningen av 2011 bekrefter et habilt band som eksisterer av skinnbarlige beveggrunner. Gitt svenskenes sans for 60-tallsmelodikk og 70-åras tungrock er det imidlertid besynderlig og uheldig at såpass datert 80-tallstenkning får defekere uttrykket; særlig gjelder dette en absurd anakronistisk slagverkproduksjon, som forsurner et i utgangspunktet løfterikt materiale. ”Upside Down”, bandets sjuende langspillplate, utlegges konseptuelt og intoneres av spennende ”Upside Town Theme” med uhøytidelig ouverture-embete. ”Super God” representerer kvartettens klassiske vev av funk, pop, soul og energisk tungrock, vokalbåret av durkdrevne Conny Bloom. ”Tumblin’ Dominoes” tilfredsstiller fans av forgagne arenarockdager, mens ”Never Again You Slave” knytter ad til bandets funkmetalliske byrd, uten at det stilistiske spenn synes tilstrekkelig. Electric Boys leverer et album på det jevne. Blooms soloutgivelser innestår faktisk festligere lytting, men det føles fint å ha bandet i vigør.

3,5/6 | Geir Larzen

Utgivelsesdato 30.april 2021