Kategorier
Nyheter Skiver

Borknagar | True North

Etter sigende tok det Øystein Brun – samt medkomponister Simen Hestnæs og Lars Nedland – to intensive år å ferdigstille oppfølgeren til ”Winter Thrice”. Borknagar har i grunnen vært fritatt fra å begå svake skiver, selv med innbyrdes kvalitetskupert katalog.

Century Media

Etter sigende tok det Øystein Brun – samt medkomponister Simen Hestnæs og Lars Nedland – to intensive år å ferdigstille oppfølgeren til ”Winter Thrice”. Borknagar har i grunnen vært fritatt fra å begå svake skiver, selv med innbyrdes kvalitetskupert katalog. Senere års slipp kan likevel sammenlignes med å hilse på en gammel venn som forteller den samme historien om igjen, med ørsmå alternering av enkeltord. ”True North” tilvirkes uten Vintersorg og Jens Ryland, og kanskje har dette kallet på Bruns kreative reservelager”. Materialet er gjennomkomponert i en grad forutgående Borknagar-slipp kun har hintet om. Brekk og omslag faller hyppig, men denne gang fremtrer bergensernes progressivitet høyst motivert, samtidig som halvhjertede fløyer stort sett nektes innpass. Det synes videre som om kunstige, mentale, stilistiske innhengninger er i ferd med å smadre. Å tinge Hestnæs’ stemmeprakt, uten å gjøre tilstrekkelig bruk av den, er en kardinalsynd; på ”True North” skinner fyren vedvarende, og han nytter hele registeret – uanfektet og myndig.

Roses skal dessuten Nedlands gjennomgripende klaviaturlegg og arrangementer. ”True North” danner en moden kulminasjon, anført av kaleidoskopiske ”Thunderous”, voldsomme ”The Fire That Burns”, snurrige ”Lights” og lamenterende ”Voices”.

4,5/6 | Geir Venom Larzen

Utgivelsesdato 27.09.2019