Kategorier
Multimedia

Film: «Madder Mortem – Howl Of The Underdogs»

I godt og vel femten år har Odal-kvintetten Madder Mortem raget kvalitativt skyhøyt i norsk musikkflora. Deres kombinasjon av melodiøsitet og progressive tonal-metriske kantringer taler både til hjerte og intellektet – samt hoftene, for bandet svinger.

Regi: Randy M. Salo
Stewis Media / Dark Essence

I godt og vel femten år har Odal-kvintetten Madder Mortem raget kvalitativt skyhøyt i norsk musikkflora. Deres kombinasjon av melodiøsitet og progressive tonal-metriske kantringer taler både til hjerte og intellektet –  samt hoftene, for bandet svinger. Et uttrykk av låvedørsbredt emosjonsregister, med behørig kunstnerisk hjernecellebruk, overdrar odølingene en sonisk tilstedeværelse og melodisk autonomi de færreste ensembler vil evne å nærme seg om de så holder det gående livet ut. Likevel, og kanskje nettopp derfor, kryper bandet, som har omfavnet selve begrepet underdog, uopphørlig under allmennhetens radar. Forhåpentligvis kan angjeldende dokumentarfilm bøte noe på diskrepansen som foreligger mellom musikalsk og litterær kvalitet kontra kommersiell appell.

Regissør Randy M. Salo fulgte bandet på øving, under innspilling og på Europa-turné i 2019. ”Howl Of The Underdogs” er likevel ikke en musikkanalytisk dosering. Selv om jeg hadde ønsket større fokus på det rent musikalske er jeg ikke i tvil om at Salo og dennes sympatiske protagonister valgte helt riktig når de overdro filmen en mellommenneskelig form. I 76 spennende, verdige og stedvis vondt selvutleverende minutter søkes svar på hvor alt dette mørke i bandet stammer fra – og her vikes ikke en tomme i redegjørelsen. Vokalist Agnete M. Kirkevaag innstiftes som naturlig hovedperson, og beretter inngående om år med spiseforstyrrelser, dårlig selvbilde og spiraliserende avgrunnstenkning, som sporadisk har ledet en veldig smart jente til destruktive idéer om at hun kanskje står i veien for sitt eget band ved ikke å se ut som en glamourmodell. Den er tung å ta inn over seg…

Outsideren som arketype har imidlertid egenverdi, og utgangen av filmen er forsonlig og klok. Mørket vil til alle tider fremstå essensielt for menneskelig kreativitet, og ender bare negativt dersom det ikke balanseres, ytrer Kirkevaag; hun har selvfølgelig helt rett.

Jeg unner hele verden å absorbere ”Howl Of The Underdogs”, uansett hvilket forhold den enkelte måtte ha til Madder Mortem eller musikk generelt. Filmen premierer lørdag 26. juni (og du kan se den her) og det gis 20% rabatt én måned frem i tid.

Takk til Madder Mortem, og især Agnete Kirkevaag, samt trommeslager Mads Solås, for at dere torde dette.

5/6 | Geir Larzen