Kategorier
Nyheter Skiver

Blues Pills | Lady In Gold

Det er umulig ikke å legge godvilje til når man opplever Elin Larsson og dennes belivete band. En skal heller ikke underslå verdien av ørsmå, stilistiske vendinger, trolig på kant med fansens forventninger. Debutalbumets vitale, men eklatante retrorock har i stor grad måttet vike for sørstatlig soul satt i høyspentrockens rammer, og ”Lady In Gold” er blitt en allmennappellerende energibombe som opplagt bringer bandet til neste karriereplatå.

Nuclear Blast

Blues Pills - Lady In Gold - ArtworkDet er umulig ikke å legge godvilje til når man opplever Elin Larsson og dennes belivete band. En skal heller ikke underslå verdien av ørsmå, stilistiske vendinger, trolig på kant med fansens forventninger. Debutalbumets vitale, men eklatante retrorock har i stor grad måttet vike for sørstatlig soul satt i høyspentrockens rammer, og ”Lady In Gold” er blitt en allmennappellerende energibombe som opplagt bringer bandet til neste karriereplatå. Foredrag – individuelt som kollektivt – og produksjon lar seg ikke devaluere. Jeg er dog mindre begeistret for det håndpåtakelig kompositoriske, som heller ikke denne gang korrelerer med svenskenes fantastiske sound. ”Little Boy Preacher”, ”Rejection” og det dramaturgiske gospelbluesnummeret ”Burned Out”, fullbefaren med massive koransatser, kommer nærmest de rettmessige fordringer man skal innta overfor band som klinger fordømt bra.

4/6 | Geir Larzen

Utgivelsesdato: 05.08.2016