De Sørgelige Restene_John Dee_25.11.17_Synne Nilsson_1