Kontakt

Norway Rock Magazine
PO Box 1070
NO-7446 Trondheim
Norway

Ansvarlig redaktør | Geir Venom Larzen | E-mail
Fotoansvarlig | Anne-Marie Forker | E-mail
Web og konsertanmeldelser | Geir Amundsen | E-mail

Utgiver & annonseansvarlig | Rockpartner Publishing AS | Morten Dahl | E-mail